Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen zorgen voor de zorg van morgen

Pfizer is méér dan een vooraanstaand geneesmiddelenbedrijf. Het is ook een betrokken partner in de zorg. ’’We spelen wereldwijd een belangrijke rol bij de inrichting van de zorg’’, vertelt Christiane Liebrand, partnership manager oncologie. ’’Dat kunnen we nooit alleen, maar altijd samen met overheden, zorg- en onderzoeksinstellingen, patiëntenorganisaties en andere geneesmiddelenbedrijven.’’ 

Christiane Liebrand, partnership manager oncologie | Pfizer Nederland

’’Wij willen de kwaliteit van leven van mensen met ernstige en/of chronische ziekten verbeteren en doen dat door het maken van innovatieve geneesmiddelen. Maar ook door het aangaan van impactvolle samenwerkingen. Samenwerken is de sleutel tot betere, betaalbare en toegankelijke zorg waarin de patiënt centraal staat.’’ 

Pfizer heeft een partnershipplatform met als doel om samenwerkingsverbanden met bestaande partners te versterken en samenwerking met nieuwe partners aan te gaan.

Pfizer wil waarde toevoegen aan de hele zorgketen

Pfizer wil bijdragen aan het totale welzijn van patiënten en aan hun deelname aan de samenleving. ‘’Wij leveren een positieve bijdrage aan de zorgketen rondom patiënten en de zorg in het algemeen. Die loopt van het voorkomen en het opsporen van aandoeningen, het behandeltraject tot de fase erna. In de zorgketen kijken we naar samenwerkingspartners. Hopelijk leidt dat tot verbeteringen voor de zorg en een betere levenskwaliteit voor patiënten.’’ 


Doelmatig en schaalbaar

De samenwerkingsverbanden moeten passen bij de missie van Pfizer. ’’Bij alles wat we doen, staat de patiënt centraal. We willen doorbraken bereiken en zo hun levens verbeteren,’’ zegt Christiane Liebrand. ’’Met onze samenwerkingen willen wij positieve invloed hebben op de tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals en daarnaast op onze reputatie en die van onze partners.’’

Daarnaast moeten samenwerkingsverbanden doelmatig en liefst schaalbaar zijn. ’’We hebben samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partners, zoals start-ups en health-techbedrijven’’, vervolgt de manager partnerships oncologie. ’’Met als doel om zorgpaden te innoveren,’’ vertelt ze. ’’Of met patiëntenverenigingen, omdat zij weten waar mensen behoefte aan hebben. Ook werken we samen met brancheverenigingen, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid. Het liefst willen we al onze partners verbinden, om nieuwe ideeën nog verder te brengen en de gezondheidszorg uiteindelijk verder te versterken en te verbeteren. Alleen samen kunnen we zorgen voor de zorg van morgen.’’ 

Care in Company

Zorgen voor Nederland is zorgen voor elkaar. Zelfs als je ziek bent, hoor je erbij. Dat was voor Pfizer reden om een platform te creëren met het thema Werk en ziek zijn en dit te bekrachtigen met een Caring Company-certificaat. 

Dat wordt verstrekt door stichting Care in Company aan bedrijven die invulling geven aan goed werkgeverschap bij kanker. 

’’Pfizer werkt dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen om mensen met een chronische ziekte een betere levenskwaliteit te geven,’’ zegt Christiane Liebrand. ’’We plaatsen de patiënt centraal bij alles wat we doen.’’

Als verantwoordelijk werkgever wil Pfizer ook zijn eigen werknemers en hun naasten, die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte zoals kanker, zo goed mogelijk ondersteunen. 

’’We hebben richtlijnen gemaakt voor werknemers en leidinggevenden om hen handvatten te geven om te praten over ziek zijn en werken. De situatie is voor iedereen anders. Zo proberen we maatwerk te bieden.’’ 

Pfizer heeft zich daarnaast aangesloten bij Emma at Work en heeft medewerkers als mentor aangesteld voor jonge mensen met een fysieke en of chronische beperking. Ze coachen deze jongeren op weg naar werk. 

Meer over werken als je ziek bent

Wilt u meer lezen over het onderwerp Werken als je ziek bent? Op deze pagina vind u meer informatie.

Werk en ziek

Ook extern gaat Pfizer verder met aandacht en bewustzijn vragen voor chronisch ziek zijn en werken. 

’’Pfizer wil haar kennis en kunde delen met andere werkgevers. Ook willen we bewustzijn creëren in de samenleving voor ziek zijn en werken.’’ 

Elk jaar krijgen in Nederland 116.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Veertig procent van hen werkt en bij 66 procent heeft de diagnose financiële gevolgen. Steeds meer mensen die ziek worden zijn in staat om door te werken tijdens en na hun behandeling en willen dit ook graag. 

‘Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Het biedt structuur en zorgt voor sociale contacten en financiële zekerheid.’

‘Werk is een belangrijk onderdeel van het leven.’

’’Wij gunnen mensen om te kunnen blijven werken,’’ zegt Christiane. ’’Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Het biedt structuur en zorgt voor sociale contacten en financiële zekerheid. Toch kan het lastig zijn om aan het werk te blijven of weer te gaan werken als je ziek bent. Vaak krijg je als kankerpatiënt te horen dat je het rustig aan moet doen, van je werkgever of omgeving. Of staat werkbehoud onvoldoende op de agenda van de zorgprofessionals, omdat begeleiding niet wordt gefinancierd.’’ 

De manager partnerships oncologie vervolgt: ’’Bij Pfizer willen we de knelpunten aanpakken in samenwerking met allerlei partijen. Wij ontwikkelen hulpmiddelen voor patiënten, werkgevers en zorgprofessionals. Ook agenderen we knelpunten in de financiering en regelgeving bij de politiek. Daarnaast bieden we informatie over hoe je aan het werk kunt blijven.’’ 

Fit for work

Daarom is Pfizer bijvoorbeeld gaan samenwerken met Centrum werk en gezondheid in het nationale programma Fit for Work. 

’’Fit for Work vertegenwoordigt een netwerk van ziekenhuizen, overheden, werkgevers, brancheorganisaties en universiteiten. Samen maken wij praktische tools voor werkgevers, werknemers en zorgprofessionals en doen dat in drie projecten. We proberen het onderwerp werk en ziek zijn op de politieke agenda te krijgen.’’
 
Zo heeft Fit for Work een politiek ontbijt en een SER-conferentie in samenwerking met de ministeries van VWS en SZW georganiseerd. Daarnaast is er Target@Work-onco: een project, gericht op zorgprofessionals. ’’We willen daarmee bereiken dat werkbehoud een vast behandeldoel wordt.’’ 

In samenwerking met de NFK en de Groep Kanker en werk hebben we een Gesprekshulp gemaakt. Die helpt medewerkers en werkgevers bij het gesprek over kanker en werk. En de zorgprofessional kan de folder meegeven aan patiënten en hen adviseren om in gesprek te gaan met hun werkgever.

Christiane Liebrand sluit af: ’’Uiteindelijk hopen we hiermee bij te dragen dat werk als behandeldoel opgenomen wordt in het nieuwe regeerakkoord en dat hier financiering voor wordt geregeld. Dit doen wij samen met coalitiepartijen zoals de NFK.’’ 

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.