Datagedreven gezondheids-zorg

Samenwerken aan datagedreven gezondheidszorg

Data spelen een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Hoe maken we al gebruik van data om het leven van patiënten én de zorg te verbeteren? En hoe werken zorgpartijen samen aan datagedreven gezondheidszorg? Deze vragen stonden onlangs centraal op het symposium van het Healthcare Innovation Platform van Google Cloud, ML6 en Pfizer.

 

 

Versnelling implementatie datagedreven gezondheidszorg cruciaal

Datagedreven gezondheidszorg wordt steeds belangrijker in de toekomst. Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de zorg? Wat is er al mogelijk? En hoe kunnen zorgpartijen data en kennis delen en leren van elkaars ervaringen?

Oproep tot opstellen dataconvenant in de zorg

“Laten we met alle betrokken partijen in Nederland komen tot een dataconvenant. Daarin moeten we vastleggen hoe we met zorgdata omgaan’’. Deze oproep van Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, is glashelder.

Samen een oceaan vol mogelijkheden ontdekken

De hoeveelheid data in de gezondheidszorg neemt steeds verder toe, stelt Danil Blinov, business unit lead Inflammation & Immunology bij Pfizer Nederland. Pfizer heeft met Google Cloud en ML6 het Healthcare Innovation Platform opgericht. ’’We kunnen dit alleen samen met andere zorgpartners bereiken.’’ 
 

De patiënt als regisseur van zijn eigen data

Koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland vond het jammer dat de plannen voor het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) voor alle Nederlanders in 2012 sneuvelden in de Eerste Kamer. De koepelorganisatie ging zelf aan de slag met de ontwikkeling van het afsprakenstelsel MedMij.

‘De zorg in de regio moet je anders inrichten’

De medisch specialistische zorg slibt dicht. Zorgkosten stijgen en de beschikbaarheid van medisch specialistische zorg neemt af. Tijdelijk sluiten van SEH’s is in sommige delen van het land eerder regel dan uitzondering. Hylke Kingma, Director Digital Strategy & Digital Health bij KPMG pleit voor het anders inrichten van de zorg in de regio.

‘Ziekenhuis kan zelf stappen zetten in digitalisering zorg’

Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid van het ministerie van VWS: “Dat wij in een samenleving leven waarin Google bestaat en we nog steeds data faxen en dat dokters, verpleegkundigen en patiënten dat accepteren, is eigenlijk heel gek.’’

Stappen nemen om netwerkgeneeskunde te realiseren

“We praten met zijn allen wel over data-uitwisseling, maar grijpen nog veel terug naar onze oude gewoonten zoals het sturen van brieven en faxen.” Joep Veraart, Chief Medical Information Officer van het MUMC+ vindt dat er stappen moeten worden ondernomen om netwerkgeneeskunde te realiseren.

‘Digitalisering van zorg gaat soms langzaam, soms snel’

Theo Hooghiemstra, expert op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens in de gezondheidszorg: ’’Wij willen dat mensen beschikking krijgen over hun eigen gegevens. Maar denken dat we mensen alles zelf kunnen laten doen, is te simpel.’’

‘Met data, kennis en rekenkracht mooie oplossingen bouwen’

Google Cloud is er volop mee bezig: het bedenken van slimme technische oplossingen waarmee de datagedreven gezondheidszorg verder op weg wordt geholpen. Rokesh Jankie en Jason Tan van Google Cloud vertellen over machine learning (ML) en artificial intelligence (AI).

Met machine learning zoeken naar de beste oplossing

Niet alleen in sci-fi films, ook in de gezondheidszorg wordt artificial intelligence (AI) gebruikt. ''Ooit wilden wetenschappers een mens namaken met AI. Nu zoeken we met AI en machine learning (ML) naar de beste oplossing.” Steyn Heskes van ML6 vertelt over de toepassing van AI en ML in de gezondheidszorg.

Hoe zorg op afstand zich ontwikkelt

Ksyos is voor velen een nieuwe naam in de zorgwereld. Toch is het een van de grootste zorginstellingen van Nederland. De tienduizend zorgprofessionals van de online zorginstelling, waaronder 2000 medisch specialisten ‘zien’ jaarlijks zo’n 900.000 mensen. ’’Wij leveren laag-specialistische medische zorg via internet waar dat kan.’’

Indruk van het symposium