Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Versnelling implementatie datagedreven gezondheidszorg cruciaal’

Er zijn veel mooie nieuwe ontwikkelingen op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg, maar ook nog veel uitdagingen. Versnelling van de implementatie van datagedreven zorg is cruciaal voor het optimaliseren van patiëntuitkomsten. 

Volg de nascholing Zorg op afstand: de nieuwe standaard?

Samenvatting HIP-symposium

Download hier een pdf van een boekje ‘Samenwerken aan datagedreven gezondheidszorg’ met een samenvatting van het HIP-symposium en bekijk de aftermovie hier. 

Download het boekje  Bekijk hier de aftermovie

Versnelling implementatie datagedreven gezondheidszorg cruciaal

Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de zorg? Wat is al mogelijk? En hoe kunnen zorgpartijen data en kennis delen en leren van elkaars ervaringen? Deze vragen staan centraal op het symposium van het Healthcare Innovation Platform (HIP).

Het Healthcare Innovation Platform is een samenwerkingsverband van Pfizer en techbedrijven Google Cloud en ML6. Tijdens het symposium dat wordt gehouden bij Google in Amsterdam laten experts op verschillende terreinen hun licht schijnen op beleid en ontwikkelingen op het gebied van datagedreven gezondheidszorg. 

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Zo doet Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, een oproep aan alle deelnemers van het symposium om mee te werken aan een dataconvenant met daarin afspraken over het delen van data. Daarnaast vertelt Marcel Heldoorn, manager digitale zorg van Patiëntenfederatie Nederland, over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) dat elke Nederlander vanaf dit jaar kan aanvragen en over het afsprakenstelsel MedMij. Maar ook onderwerpen zoals zorg op afstand, het belang van netwerkgeneeskunde, hoe om te gaan met gegevensbescherming en de stappen die ziekenhuis zelf kunnen zetten op het gebied van digitaliseren passeren de revue. 

Danil Blinov (business unit lead Inflammation & Immunology) bij Pfizer Nederland, Steyn Heskes (country lead van ML6) en Bas Rookhuijzen (hoofd marketing Benelux Google Cloud), vertellen waarom zij het platform dat vooral gericht is op de medisch specialistische zorg hebben opgericht. 

En waarom onder meer medisch specialisten, raden van bestuur, CMIO’s, overheid, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en andere relevante betrokkenen zijn uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over datagedreven gezondheidszorg. 


‘Belangrijke kick-off om een bijdrage te leveren aan de versnelling van datagedreven gezondheidszorg’

’’Dit is een belangrijke kick-off om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de implementatie van datagedreven gezondheidszorg,’’ vertelt Danil Blinov van Pfizer over het doel van de bijeenkomst. ’’Wij hebben hiervoor experts vanuit verschillende perspectieven  samengebracht. Met als doel om hun kennis en visie te delen waarmee de kwaliteit van de patiëntenzorg verder kan worden geoptimaliseerd.’’  

‘Voorkomen dat we verdrinken in de enorme oceanen van data die er zijn’

Want dat datagedreven gezondheidszorg een grote vlucht kan nemen, is een vaststaand feit. ’’Er zijn enorm veel ontwikkelingen gaande in de technologie, die zorgen dat de hoeveelheid data explodeert in de gezondheidssector’’, stelt ook Bas Rookhuijzen, hoofd marketing Benelux van Google Cloud. ’’Denk aan Moore’s Law: elke 18 maanden verdubbelt de computercapaciteit.’’ 

Ziekenhuisbudgetten

De overheid stimuleert ook de versnelling van datagedreven gezondheidszorg in Nederland, vertelt Danil Blinov weer op zijn beurt. Het is van groot belang dat goede uitwisseling van data mogelijk wordt tussen zorginstellingen, zorgprofessionals en patiënten. Daarbij mag het budget van de medisch specialistische zorg niet meer groeien vanaf 2022. Dit dient te worden bereikt door in te zetten op preventie, door zorg te verplaatsen naar buiten het ziekenhuis als dat mogelijk is en in te zetten op het vervangen van zorg, zoals met eHealth.  

Foto’s van je netvlies

Technologische innovaties leveren mooie ontwikkelingen op. Een mooi voorbeeld hiervan is volgens Bas Rookhuijzen van Google Cloud de techniek waarmee je met je telefoon, de camera in je laptop of bijvoorbeeld die van apparatuur in je auto de hele dag door foto’s maakt van je netvlies. Op basis van hoe de vaten in je netvlies eruitzien, kan een computer voorspellen of je risico loopt op bepaalde hartziekten. ’’Als je dat in de gaten hebt en proactief een diagnose stelt op basis van die scans kun je veel eerder naar de dokter, wat goed is voor de preventieve zorg.’’ 

‘Een computer is daartoe veel beter in staat dan het menselijk oog en kan het bovendien veel sneller.’

Ook noemt hij het voorbeeld van machine learning (ML), waarbij een computerprogramma na het bestuderen van miljoenen scans heeft geleerd om zelf longfoto’s te controleren op de aanwezigheid van tumorcellen. ’’Een computer is daartoe veel beter in staat dan het menselijk oog en kan het bovendien veel sneller.’’ 

Maar naast die mooie ontwikkelingen, gaat de implementatie van datagedreven gezondheidszorg ook gepaard met de nodige uitdagingen. 

Het belangrijkste is dat we een dialoog starten

En precies daarom zijn de initiatiefnemers van het HIP in de zomer van 2019 voor het eerst bij elkaar gekomen. Om de kansen en bovenal de uitdagingen in kaart te brengen, vult Steyn Heskes, country lead van ML6, het verhaal van Bas Rookhuijzen aan. 

’’De eerste uitdaging is data-uitwisseling tussen verschillende data opslagsystemen. Hoe kunnen we dit eenvoudiger en sneller maken’’ zegt hij. ’’De tweede uitdaging is het terugdringen van de grote administratieve last van zorgprofessionals. Artsen zijn hier veertig procent van hun tijd mee kwijt.’’

Met die administratieve werkzaamheden leggen artsen allerlei patiëntendata vast. Maar vervolgens is het lastig om die data - en vooral de ongestructureerde data - uit het elektronisch patiëntendossier te halen om te kunnen analyseren. Mede omdat systemen waarin die data worden opgeslagen niet op elkaar aansluiten. 


‘We willen samen aan de slag’

ML6, Pfizer en Google hopen dat in de toekomst zich meer partijen bij het HIP zullen aansluiten. ’’We willen hiermee een grote groep creëren die zich nu, maar ook in de toekomst inzet voor innovatie binnen de zorg.’’ 

‘Het belangrijkste is dat we een dialoog starten.’

’’Natuurlijk vinden we vandaag niet overal een oplossing op en zullen er vragen blijven bestaan,’’ zegt hij over het symposium. ’’Maar het belangrijkste is dat we een dialoog starten. Zodat we elkaar beter gaan begrijpen en we gezamenlijk de schouders eronder zetten.’’ 

Laten we tijdens het volgende HIP-symposium op 16 juni 2020 delen wat we dan al gezamenlijk hebben bereikt.’’ 

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.