Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Naar school en de gymles

Kinderen met hemofilie kunnen gewoon naar de basisschool gaan. Ze ontwikkelen zich precies hetzelfde als kinderen zonder de aandoening en door de huidige behandelmethoden zijn ze niet vaker ziek dan andere kinderen. Het is belangrijk om als ouders de school en alle leerkrachten op de hoogte te brengen dat er een kind met hemofilie komt. Ze moeten weten wat ze moeten doen in geval van een ongeluk of een bloeding.

Leven met Hemofilie: Naar school en de gymles | Pfizer Nederland

Ook de gymnastiekleerkracht dient te weten dat er een kind is met hemofilie. Kinderen die hemofilie hebben, zullen zich er als ze ouder worden, steeds bewuster van raken dat ze ‘anders’ zijn dan andere kinderen. Bijvoorbeeld omdat ze door een bloeding niet mee kunnen doen aan sommige activiteiten. Daar moeten kinderen mee leren omgaan en daar hebben ze veel steun en begeleiding bij nodig, van ouders en leerkrachten.

Een kind op de basisschool kan gewoon mee op schoolreisje. Wanneer het adres en telefoonnummer van het dichtstbijzijnde hemofiliebehandelcentrum bekend zijn bij de begeleiders, kunnen zij gerust de zorg voor het kind met hemofilie op zich nemen. Juist bij zo’n speciale gebeurtenis is het van belang dat het kind met hemofilie geen uitzondering is op zijn klasgenootjes. Het zal zijn zelfvertrouwen vergroten als hij een hele dag zonder zijn ouders op reis mag.

'Een kind met hemofilie op de basisschool kan gewoon mee op schoolreisje.'

Wanneer kinderen profylactisch worden behandeld, wordt geadviseerd de profylaxe te geven voor het schoolreisje begint. Het is handig een briefje met gegevens van de behandelend arts en het adres en telefoonnummer van het dichtstbijzijnde hemofiliebehandelcentrum mee te geven. Ook dragen veel kinderen met hemofilie een hanger of penning bij zich waarop hun belangrijkste medische gegevens staan.

Naar de middelbare school

Een jongere die op de middelbare school zit, zal zelf willen bepalen wie hij wel of niet vertelt over zijn of haar hemofilie. Sommige kinderen zullen niet over hun ziekte willen praten of de hemofilie haast wegwuiven uit angst om uit de groep te liggen. Vaak vinden jongeren de reactie van klasgenoten op schoolverzuim omdat ze rust moeten nemen na een bloeding, erger dan de bloeding zelf. Het is goed om als ouders er op te letten dat een kind een gezonde dosis eigenwaarde krijgt en houdt. Ook is het belangrijk om te zorgen dat een kind veel keuzevrijheid en zelfstandigheid ervaart. Op die manier zal hij zich het beste weten te redden.

Sommige jongeren praten liever niet over hun hemofilie.

Gymmen met hemofilie

Sporten is belangrijk voor alle kinderen en ook voor een kind met hemofilie. Door sterke spieren en een goede conditie krijgt een kind stabielere, sterke gewrichten en worden ook bloedingen voorkomen. Het is wel belangrijk dat de gymleraar weet dat een kind hemofilie heeft en dat hij of zij weet wat hij moet doen als er een ongeluk gebeurt of een bloeding optreedt. Dit geldt evengoed voor kinderen op de basisschool als op de middelbare school. Wanneer een kind profylactische behandelingen krijgt, zal hij deze meestal krijgen op de dag van de gymles. Hierdoor kan het kind doorgaans zonder problemen meedoen met de gymles op school.
 

Oefeningen met extra risico

Sommige oefeningen zijn extra risicovol (springen, ringzwaaien, touwklimmen, kast, hoge bok). Bij kinderen met ernstige hemofilie is er extra aandacht nodig bij deze toestellen. Als een kind valt, treedt een bloeding soms pas na een uur op. Neem iedere valpartij dus serieus. Blessuregevoelige contactsporten moeten eventueel vermeden worden (zeker bij ernstige hemofilie). Wel wordt aangeraden altijd beschermende kleding dragen. Ouders doen er daarnaast verstandig aan om de gymleraar te vertellen bij welke oefeningen hun kind beter een alternatieve opdracht kan krijgen. Veel kinderen zijn overigens ook zelf prima in staat om aan te geven wat wel en niet verstandig is.
 

Sommige kinderen moeten echter juist afgeremd worden omdat ze de risico’s niet zien. Het is nooit verstandig om een kind te dwingen tot een oefening, terwijl hij niet wil. Het kind met hemofilie kan aan de meeste activiteiten van de gymlessen meedoen mits hij geen bloeding heeft of behandeld wordt voor een recente bloeding. Van groot belang bij sporten is een goede warming-up en cooling down en het gebruik van een goede techniek bij oefeningen. Als het goed wordt aangeleerd, hoeft het maken van een koprol bijvoorbeeld geen bezwaar te zijn. Het is wel verstandig om daarbij rubberen matten te gebruiken.

Ook buiten de gymzaal kunnen kinderen met hemofilie prima met vanalles meedoen. Spelen op het klimrek, de glijbaan en de schommel, is geen enkel probleem, mits er toezicht is. Kinderen leren met vallen en opstaan, ook als ze hemofilie hebben. Op een gegeven moment leren ze vanzelf waaraan ze beter wel of niet mee kunnen doen. Als het spel te ruw wordt, zal een kind er vanzelf afstand van nemen.

Naar de peuterspeelzaal of de crèche

Veel kinderen gaan voordat ze naar de basisschool gaan al naar de crèche of peuterspeelzaal. Ook daar is het verstandig om als ouders de begeleiders vooraf te informeren over hemofilie. Het is goed om te vertellen waar ze op dienen te letten en dat ze weten wanneer ze contact kunnen opnemen met de ouders of met het ziekenhuis. Het is ook handig voor ouders om zoveel mogelijke schriftelijke informatie aan de begeleiders van de crèche of peuterspeelzaal te geven. Zodat ze rustig nog een en ander kunnen nakijken of opzoeken.

Bronnen:

Bronnen:

https://www.nvhp.nl/
http://ziezon.nl/

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.